Henning B├╝llier

"Parring"

Titlen er fremkommet – af de små mariehøns - der er i parring – nederst i højre hjørne.

Jeg bruger igen blomster for her at indikere det bestående og kommende liv. Fuglene er min bevægelse i livet, den røde kugle indikerer tornene vi møder gennem livet.

Jeg lader en myg bevogte livet.

Dette billede er et eksperriment, med okkerfarven som lys i en lys himmel.

Henning  Büllier  2016