Kirsten Zobbe

KZ66354           Tredje gang er lykkens gang
200x100 cm