Afskrivningsregler ved kunstkøb

Afskrivningsregler ved kunstkøb

 


Følgende skal være opfyldt for at virksomheder kan fratrække deres kunstkøb

 
 
1.  Der skal være tale om et førstegangskøb af kunstnerens værker. Altså kun kunstværker, der ikke har været handlet før,
og som er købt hos enten et galleri eller hos kunstneren selv.         
            
Et kunstværk (maleri) eller lignende, der har været solgt tidligere eller købt via et auktionsfirma, kan således ikke fratrækkes.


2.  Kunstværket skal være indkøbt til brug i erhvervslokaler, der udelukkende benyttes til erhvervsmæssige formål. 
Derfor ingen sammenblanding af privatbolig og erhvervslokaler.

Kunstværker under:     kr. 11.900,-     Fratrækkes på én gang.
Kunstværker over:       kr. 11.900,-     Afskrives med 25 % af saldoværdien årligt.
                      
Er kunstværket mur- og nagelfast gælder afskrivningsreglerne for bygningsafskrivning, hvor der så afskrives med 4 % årligt.